Blog-1---feautured-Image

۲۵ بهمن: لیمز چیست؟

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (به انگلیسی: LIMS) یک سیستم مدیریتی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی شخصی‌سازی شده، نتایج تست‌ها، پیگیری‌ها و سایر داده‌ها را طبقه‌بندی کند و به سایر زنجیره‌ها منتقل کند.

طرز کار با آون آزمایشگاهی

۲۶ فروردین: طرز کار با آون آزمایشگاهی چگونه است؟

تمام ظروف و تجهیزاتی که داخل آزمایشگاه استفاده میشوند، حتما باید خشک و استریل شوند. به بیان ساده، آون یا فور آزمایشگاهی دستگاهی است که می‌تواند با ایجاد حرارت بالا منجر به خشکی و استریل هر نوع ظروف و تجهیزات آزمایشگاهی شود.