طرز کار با آون آزمایشگاهی

۲۶ فروردین: طرز کار با آون آزمایشگاهی چگونه است؟

تمام ظروف و تجهیزاتی که داخل آزمایشگاه استفاده میشوند، حتما باید خشک و استریل شوند. به بیان ساده، آون یا فور آزمایشگاهی دستگاهی است که می‌تواند با ایجاد حرارت بالا منجر به خشکی و استریل هر نوع ظروف و تجهیزات آزمایشگاهی شود.