Blog-1---feautured-Image

۲۵ بهمن: لیمز چیست؟

سیستم مدیریت اطلاعات آزمایشگاه (به انگلیسی: LIMS) یک سیستم مدیریتی است که می‌تواند با برنامه‌ریزی شخصی‌سازی شده، نتایج تست‌ها، پیگیری‌ها و سایر داده‌ها را طبقه‌بندی کند و به سایر زنجیره‌ها منتقل کند.